Murphyho zákony


Aplikovaný zákon: Je-li kde, není kdy. Je-li kdy, není kde. Je-li kdy i kde, není s kým.

Rady pro domácnost: 2. Když se při vaření něco zpacká, ať do toho vrazíte, co chcete, bude to ještě horší.

Rady pro domácnost: 1. Cokoli se stává poživatelným, když se to dostatečně jemně nakrájí. (Murphy)

Shapirův zákon odměňování: Ten, kdo vykoná nejméně práce, dočká se nejvyššího uznání.

Fahnenstockovo pravidlo pro případ nezdaru: Když jste napoprvé neuspěli, okamžitě odstraňte veškeré důkazy o svém nezdařilém pokusu.

Motoristé - Zákon dopravní zácpy: Dopravní zácpa narůstá v přímé úměrnosti s dobou, po kterou dopravu řídí dopravák.

Motoristé - Zákon odbočování: Na silnici není prakticky žádný provoz do chvíle, kdy potřebujete odbočit doleva.

Motoristé - Neaplikovatelný zákon: Umyjete-li si auto, abyste tak přivolali déšť, není to nic platné, stejně nezaprší.

Zákon odhalený dědečkem pana Murphyho: Nikdy neumíš pořádně klít, dokud se nenaučíš řídit auto.

Jestliže jsi něco vyhodil, budeš to potřebovat přesně ve chvíli, kdy už to bude nenávratně ztraceno.

Pravděpodobnost, že chleba spadne na zem namazanou stranou, je přímo úměrná ceně koberce.