tchýně


Smuteční průvod jde ulicí. Najednou se k truchlícímu muži, který jde za rakví, přitočí kolemjdoucí a ptá se: "Manželka?" "Ne, tchyně," odpoví muž. "Taky dobrý," řekne kolemjdoucí.

Ve vlaku: "Pane, nedotýkejte se té záchranné brzdy!" "Promiňte, zahlédl jsem svoji tchyni."

Pán v obchodě si žádá smuteční pásku. Prodavačka se ptá: "Jakou si přejete? Máme různé, když je velký smutek, je páska širší, když je malý smutek, je páska užší." Pán se zamyslí a povídá. "Tak mi dejte černou nit, umřela mi tchýně."

Ropucha a 60 žabiček.... Co je to???? Tchýně věší záclony...

Prodám psa který mi sežral tchýni PS: berte dokud žere..!

Hledá se tchýně. Kdo ji najde, dostane přes hubu.

Je chlap po ulici, potká ho kamarád a ptá se ho:,,Kam jdeš?" ,,Na svatbu. "Nekecej, kdo si koho bere" "Aaale, Pán Bůh tchýni."

Bača si vyjde do města a když se vrací, tak ho zastihne hrozná bouřka. Je asi 100 m od salaše, když blesk udeří do stáda ovcí a všechny zabije. Bača na to : "No toto !!" Je asi 50 m od salaše, když blesk udeří do salaše a ta začne hořet. Bača na to : "No toto !!" Ze salaše vyběhne bačova tchýně a bác, blesk ji zabije... A bača na to : "No proto !!"

Víš, jak poznáš kolik je tchýni let? Uřízneš jí hlavu a spočítáš letokruhy.

Víš, jak se dělí tchýně? Sekyrkou.

Víš, jak vznikla tchýně? Zkřížením tchoře a svině!!!